I miejsce Pracodawca Przyjazny Stażystom

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie ogłosił wyniki I edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Stażystom. Celem konkursu było wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają z usług Powiatowego Urzędu Pracy - podpisując umowy o zorganizowanie stażu.

Do konkursu zakwalifikowało się 10 pracodawców, którzy bezpośrednio po zakończeniu stażu przez osoby bezrobotne podpisali z tymi osobami umowy o pracę. Wytypowani pracodawcy podzieleni zostali na dwie kategorie: Pracodawca Przyjazny Stażystom – 30 i Pracodawca Przyjazny Stażystom + 50.

O tytuł Pracodawca Przyjazny Stażystom – 30. walczyli: 1. CONVERD WORLD Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO 2. FIRMA TACIAK,, Orange FITNESS KLUB Ewa Bartkowiak 3.PHYTOPHARM KLĘKA Spółka Akcyjna 4. ŚRODA XXI Sp. z o.o.

O tytuł Pracodawca Przyjazny Stażystom + 50 walczyli: 1. CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN w Słupi Wielkiej 2. NOVA POLSKA Sp. z o.o. 3. Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA 4. Środa XXI EDU SP. z o.o. 5. Wytwórnia Urządzeń Grzejnych BANAŚ.

Wyniki konkursu pt. „Pracodawca Przyjazny Stażystomę” , który rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach:

Pracodawcy zatrudniający po stażu osoby do 30 r.ż.:

1. CONVERD WORLD Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne ZOO

2. Środa XXI Sp. z o.o.

3. Phytopharm Klęka S.A.


#artykuł : http://www.sroda.e-wielkopolska.pl/artykuly/6621-pracodawca-przyjazny-staystom

_________________________