Aby przeczytać cały artykuł i obejrzeć zdjęcia kliknij na wybrany tytuł lub zdjęcie.

Spiżarnie zwierząt

Gwiazdy by przygotować się do nauki w szkole: – zrozumiały konieczność dokarmiania ptaków w okresie zimy – słuchały dłuższych utworów, dostrzegając piękno języka i opisu literackiego – ćwiczyły narządy artykulacyjne podczas wykonywania ćwiczeń ortofonicznych – prawidłowo liczyły elementy – wykazywały się pamięcią i uwagą – wykonywały pracę, stosując poznaną technikę oraz wykazywały się precyzją i starannością – dostrzegały wartość książki jako źródła informacji [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Anomalie pogodowe

Anomalie pogodowe Gwiazdy by przygotować się do nauki w szkole: – mówiły o procesie obiegu wody w przyrodzie, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowe – utrwalały kolejność pór roku i charakterystyczne zjawiska przyrodnicze – doskonaliły koordynację słuchowo-ruchową i wrażliwość czuciową – rozwijały płynność słowną podczas opowiadania – przekładały jedne regularności rytmiczne na inne – wykazywały się logicznym myśleniem [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

E

W minionym tygodniu, Gwiazdy, by przygotować się do szkoły: – utrwalały poznane litery – poznały zapis graficzny litery „E” i „e” – utrwalały nazwy miesięcy; – znajdywały swoje imię –ćwiczyły rączki wydzierając – odczytywały informacje zapisane symbolicznie – doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową – wykazywały się logicznym myśleniem – śpiewały piosenkę i rozwijały poczucie rytmu – wykazywały [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Interesująca trójka

Interesująca trójka:) Gwiazdy, by przygotować się do nauki w szkole: – porównywały klocki, dostrzegając i opisując podobieństwa i różnice – dzieliły klocki na zbiory, zmieniając kryterium klasyfikacji – poznały i utrwalały obraz graficzny litery „i”, „I” – mówiły o tym, że nie należy się chwalić bogactwem – rozmawiały o konieczność szanowania cudzej własności – wyrażały [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Witaminowa armata

____________________ Witaminowa armata! Gwiazdy, by przygotować się do nauki w szkole: – poznały wygląd oraz nazwy owoców i warzyw – rozróżniały elementy budowy roślin, wskazując części jadalne – rozumiały pojęcia ogólne: owoce, warzywa i segregowały zbiory zgodnie z tym podziałem – poznały wyrazy do globalnego czytania – wyodrębniały ze zbioru owoców te, które są egzotyczne [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Złota pora roku

Gwiazdy, by przygotować się do nauki w szkole: – poznały obraz graficzny liczby 1 – wyodrębniały przedmioty występujące pojedynczo – ćwiczyły precyzję wycinania nożyczkami – odmierzały krople za pomocą kroplomierza – ćwiczyły pamięć grając w memory – doskonaliły grafomotorykę – łączyły punkty i rysowały linie bez odrywania ręki – prawidłowo formułowały zdania, prowadząc dialog – rozpoznawały i opisywały zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni – odczytywały [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Para buch

Para buch! Gwiazdy by przygotować się do nauki w szkole: – poznały pojęcie „mapa” i potrafią odczytać podstawowe informacje zapisane symbolicznie – zwracały uwagę na piękno krajobrazów i elementy charakterystyczne – porównywały obrazki i zaznaczając różnice – przezwyciężały nieśmiałość w prezentacji przed rówieśnikami – rozwijały orientację przestrzenno-ruchową – rozwijały umiejętność zachowania stałego tempa – rozwijały pamięć [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

U nas wesoło i kolorowo

U nas wesoło i kolorowo! Gwiazdy, by przygotować się do nauki w szkole: – poznały otoczenie, zasady zachowywania się i bezpieczeństwa – dbały o porządek w otoczeniu – dostrzegały regularność i kontynuowały rytm – porównywały długość elementów – odczuwały radość z kontaktów z innym dzieckiem – nabierały zaufania do rówieśników – ćwiczyły zręczność – ćwiczyły [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Nowa podstawa programowa 2016/2017

Nowelizacja podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej została podpisana przez minister edukacji Annę Zalewską. Rozporządzenie zawiera zapisy dotyczące kształtowania umiejętności czytania, pisania i liczenia w przedszkolach. Zmiana podstawy programowej to konsekwencja uchwalenia w grudniu ub.r. nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków i wprowadzającej taki obowiązek dopiero dla siedmiolatków. [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna, Magia rzeczywistości · Zawiera tagi

Gotowość dziecka do pisania

Gotowość dziecka do pisania polega na odwzorowywaniu liter lub całych wyrazów. W umiejętności reprodukowania kształtów podstawową rolę odgrywają procesy analizy i syntezy wzrokowej oraz zasób wyobrażeń dziecka. Pierwsze spostrzeżenia są globalne wraz z rozwojem stają coraz bardziej analityczne. Z badań Stefana Szumana dowiadujemy się, że „spostrzeganie to pewna czynność umysłu w efekcie której powstaje wyobrażenie [...]

Wpis należy do kategorii Gotowość szkolna · Zawiera tagi

Nastpna strona »